Algemene Voorburgse Zwemvereniging logo

Algemene Voorburgse Zwemvereniging

Zwemmen is meer dan alleen maar heen en weer!

Nieuws

Diplomazwemmen december 2023 (diploma's A, B en C)

Geplaatst op 27 oktober 2023 in de categorie .

Op woensdag 13 december 2023 wordt er afgezwommen voor A,B en C in Forum Kwadraat, De Vliegerlaan 2-4 te Voorburg.

proefzwemmen

Alvorens er afgezwommen kan worden, zal de instructiestaf de beoogde kandidaten testen of zij gereed zijn om af te zwemmen, dit zal gebeuren op woensdag 8 en 15 november.

Zorg ervoor dat u de data, zoals hierboven beschreven staan, goed in uw agenda noteert. Immers het zou zonde zijn als de kandidaat niet bij het proefzwemmen is geweest en derhalve geen afzwemkaart gehad heeft.

aanmelden voor diplomazwemmen

Indien de kandidaat geschikt bevonden is om deel te nemen aan het afzwemmen, zal de instructiestaf hem of haar een afzwemkaart meegeven. Op deze kaart staat wat u moet doen om de kandidaat in te schrijven voor het diplomazwemmen.
Op deze afzwemkaart staat onder meer dat de kandidaat vóór 23 november 2023 via de website ingeschreven dient te worden voor het diplomazwemmen. Te laat of niet inschrijven betekent dan ook dat er niet kan worden afgezwommen. Er kan ook niet worden afgezwommen als er niet voldaan is aan de voorwaarden. Geen afzwemkaart gehad, betekent niet afzwemmen.

e-mail met oproep en afzwemtijd

De exacte tijden worden bekend gemaakt via een uitnodiging die aan de kandidaten wordt gestuurd via een e-mail. De kandidaat ontvangt alleen een uitnodiging voor het examen als aan alle voorwaarden is voldaan.
Let op: neem de afzwemkaart en de uitnodiging voor het examen mee op de dag van het afzwemmen, anders kan de kandidaat niet afzwemmen.
We verwachten dat op woensdag 13 december 2023 het weer een groots afzwemfeest wordt en dat alle kandidaten zullen slagen.
De instructie en het bestuur van AVZV wensen alle kandidaten veel succes bij het afzwemmen.