Algemene Voorburgse Zwemvereniging logo

Algemene Voorburgse Zwemvereniging

Zwemmen is meer dan alleen maar heen en weer!

Nieuws

Diplomazwemmen juni 2022

Geplaatst op 9 mei 2022 in de categorie Leszwemmen.

Op woensdag 29 juni 2022 wordt er afgezwommen voor de A, B en C zwemdiploma’s in Forum Kwadraat, De Vliegerlaan 2-4 te Voorburg.

De overige diploma’s worden later afgenomen.

Proefzwemmen

Alvorens er afgezwommen kan worden zal de instructiestaf de beoogde kandidaten testen of zij gereed zijn om af te zwemmen, dit zal gebeuren op woensdag 25 mei en 1 juni.

Aanmelden voor diplomazwemmen

Indien de kandidaat geschikt bevonden is om deel te nemen aan het afzwemmen, zal de instructiestaf hem of haar een afzwemkaart meegeven. Op deze kaart staat wat u moet doen om u kind in te schrijven voor het diplomazwemmen. Wijzigingen kunt u doorgeven via www.avzv.nl/ledenservice/wijzigen-gegevens.

In deze e-mail staat onder meer dat u zichzelf vóór 7 juni 2022 dient in te schrijven voor het diplomazwemmen. Te laat of niet inschrijven betekent dan ook dat er niet kan worden* afgezwommen. Er kan ook niet worden afgezwommen als er niet voldaan is aan de voorwaarden die in de brief gemeld staan.

Geen afzwemkaart gehad, betekent niet afzwemmen. Zorg ervoor dat u de data zoals hierboven beschreven staan goed in de agenda noteert. Immers het zou zonde zijn als de kandidaat niet bij het proefzwemmen is geweest en derhalve geen afzwemkaart gehad heeft.

E-mail met oproep en afzwemtijd

De exacte tijden worden bekend gemaakt via een oproep die aan de kandidaten word gestuurd via de e-mail. De kandidaat ontvangt alleen een oproep voor het examen als de kandidaat is uitgenodigd voor het diplomazwemmen en als aan alle voorwaarden voldaan is. Let op: neem de afzwemkaart voor het examen mee op de dag van het afzwemmen, anders kan de kandidaat niet afzwemmen.

We verwachten dat op woensdag 29 juni het weer een groots afzwemfeest wordt en dat alle kandidaten zullen slagen.

De instructie en het bestuur van AVZV wensen alle kandidaten veel succes bij het afzwemmen.