Algemene Voorburgse Zwemvereniging logo

Algemene Voorburgse Zwemvereniging

Zwemmen is meer dan alleen maar heen en weer!

Nieuws

Informatie diplomazwemmen juni 2017

Geplaatst op 21 april 2017 in de categorie Leszwemmen.

Op woensdag 21 juni en vrijdag 23 juni 2017 wordt er weer afgezwommen voor de diverse zwemdiploma’s.

Data diplomazwemmen

Data proefzwemmen

Alvorens er afgezwommen kan worden zal de instructiestaf de beoogde kandidaten testen of zij gereed zijn om af te zwemmen, dit zal gebeuren op woensdag 17 mei, vrijdag 19 mei, woensdag 24 mei en vrijdag 26 mei 2017.

Aanmelden voor diplomazwemmen

Indien de kandidaat geschikt bevonden is om deel te nemen aan het afzwemmen, zal de instructiestaf hem of haar een afzwemkaart meegeven. Aan de hand van de afzwemkaart zullen de ouders een e-mail ontvangen (op het bij AVZV bekende e-mailadres) hoe te handelen en aan welke voorwaarden er voldaan moet worden alvorens er afgezwommen kan worden. Wijzigingen kunt u doorgeven via www.avzv.nl/ledenservice/wijzigen-gegevens.

In deze e-mail staat onder meer dat u zichzelf vóór 3 juni 2017 dient in te schrijven voor het diplomazwemmen. Te laat of niet inschrijven betekent dan ook dat er niet kan worden afgezwommen. Er kan ook niet worden afgezwommen als er niet voldaan is aan de voorwaarden die in de brief gemeld staan.

Geen afzwemkaart gehad, betekent niet afzwemmen. Zorg ervoor dat u de data zoals hierboven beschreven staan goed in de agenda noteert. Immers het zou zonde zijn als de kandidaat niet bij het proefzwemmen is geweest en derhalve geen afzwemkaart gehad heeft.

Het inschrijfformulier opent op 17 mei.

E-mail met oproep en afzwemtijd

De exacte tijden worden bekend gemaakt via een oproep die aan de kandidaten word gestuurd via de e-mail. De kandidaat ontvangt alleen een oproep voor het examen als de kandidaat is uitgenodigd voor het diplomazwemmen en als aan alle voorwaarden voldaan is. Let op: neem de afzwemkaart voor het examen mee op de dag van het afzwemmen, anders kan de kandidaat niet afzwemmen.
Vriendelijk verzoek om maar met één ouder de kleedkamer te betreden, dit in verband met de drukte.

We verwachten dat op woensdag 21 juni en vrijdag 23 juni 2017 het weer een groots afzwemfeest wordt en dat alle kandidaten zullen slagen.

De instructie en het bestuur van AVZV wensen alle kandidaten veel succes bij het afzwemmen.