Algemene Voorburgse Zwemvereniging logo

Algemene Voorburgse Zwemvereniging

Zwemmen is meer dan alleen maar heen en weer!

Nieuws

Informatie diplomazwemmen juli 2019

Geplaatst op 8 mei 2019 in de categorie Leszwemmen.

Op woensdag 3 juli en vrijdag 5 juli 2019 wordt er weer afgezwommen voor de diverse zwemdiploma’s.

Op woensdag 3 juli wordt er afgezwommen voor de diploma’s A, B, C, survival 1 en snorkelen 2 in Forum Kwadraat, De Vliegerlaan 2-4 te Voorburg.

Op vrijdag 5 juli wordt er afgezwommen voor de zwemvaardigheden 1, 2 en 3, survival 2 en 3 en snorkelen 1 en 3, in Overbosch, Vlaskamp 1 te Den Haag.

Proefzwemmen

Alvorens er afgezwommen kan worden zal de instructiestaf de beoogde kandidaten testen of zij gereed zijn om af te zwemmen, dit zal gebeuren op woensdag 29 mei november, vrijdag 31 mei, woensdag 5 juni en vrijdag 7 juni.

Aanmelden voor diplomazwemmen

Indien de kandidaat geschikt bevonden is om deel te nemen aan het afzwemmen, zal de instructiestaf hem of haar een afzwemkaart meegeven. Aan de hand van de afzwemkaart zullen de ouders een e-mail ontvangen (op het bij AVZV bekende e-mailadres) hoe te handelen en aan welke voorwaarden er voldaan moet worden alvorens er afgezwommen kan worden. Wijzigingen kunt u doorgeven via www.avzv.nl/ledenservice/wijzigen-gegevens.

In deze e-mail staat onder meer dat u zichzelf vóór 12 juni 2019 dient in te schrijven voor het diplomazwemmen. Te laat of niet inschrijven betekent dan ook dat er niet kan worden afgezwommen. Er kan ook niet worden afgezwommen als er niet voldaan is aan de voorwaarden die in de brief gemeld staan.

Geen afzwemkaart gehad, betekent niet afzwemmen. Zorg ervoor dat u de data zoals hierboven beschreven staan goed in de agenda noteert. Immers het zou zonde zijn als de kandidaat niet bij het proefzwemmen is geweest en derhalve geen afzwemkaart gehad heeft.

E-mail met oproep en afzwemtijd

De exacte tijden worden bekend gemaakt via een oproep die aan de kandidaten word gestuurd via de e-mail. De kandidaat ontvangt alleen een oproep voor het examen als de kandidaat is uitgenodigd voor het diplomazwemmen en als aan alle voorwaarden voldaan is. Let op: neem de afzwemkaart voor het examen mee op de dag van het afzwemmen, anders kan de kandidaat niet afzwemmen.

We verwachten dat op woensdag 3 juli en vrijdag 5 juli 2019 het weer een groots afzwemfeest wordt en dat alle kandidaten zullen slagen.

De instructie en het bestuur van AVZV wensen alle kandidaten veel succes bij het afzwemmen.